» Ombyggnad/Renovering

 

Fastighet i Skårby, John Svensson
Arbetet kommer att utföras av oss på Totalentreprenad.


Fastigheten kommer att fullständigt renoveras under
vintern -03, och färdigställas under våren 2004.
Ni kommer att kunna följa arbetets gång här på vår
hemsida.


En bild på det gamla köket.


Utrivningsarbete


Nu är utgrävningen klar, och det har lagts
in tvättad makadam. "Benne" lägger in
2 x 100mm cellplast.


Rörläggaren påbörjar monteringen av ett
vattenburet golvvärmesystem.


Vattenburen golvvärme, inkl nätarmering.
Klart för gjutning av golvet som sedan skall
förses med klinker.


Golvet gjutet, och här har Jonny påbörjat
invändig murning av ytterväggarna med leca
som förbättrar väggarnas isolerförmåga.


Ännu en bild på murningsarbetet.


Skorstenen skall bibehålla sin form, och
enbart putsas/kvastas.


Nya fönster monterade, och Jonny håller
på att putsa de invändiga smygarna.


Upprikt av ovanplan med nytt mellanbjälklag.


Ca 10 veckor efter gjutning av betongplattan
lägger Jonny in klinkergolvet.


Rolle börjar att sätta kakel i WC-dusch-tvättstuga,
som utförs med fuktskydd enl. branschens gällande
bestämmelser. Vi har PER`s behörighet.


Ovanplan är nu klart för målaren, och vi anlitar
Rolf Olssons Målerifirma.


Ännu en bild på ovanvåningen: Golvet framträder
inte på bilden men det är ett  massivt furugolv.


Bild mot trappan som monteras senare.


Takfönster med bra ljusinsläpp.


Utsikten en regnig dag (2004-03-23).


Jonny utför ny trappa. det färdiga resultatet
kommer på senare foto.


Arbetet fädigställt 2004-04-30 enl ök.


Låt oss gå in och se resultatet.


Kök med öppen planlösning, inkl barskamin.


Ännu en bild av köket.


Toalett/dusch/tvättstuga där även
värmepannan med återvinning av frånluft är placerad.


Ännu en bild av ovan.


I skåpet under trappan placerades regler-
utrustningen för värmegolvet. Låt oss gå upp
en våning.


Rummet blev målat med ljusa färger.


Här sker uppvärmningen med vattenburna
radiatorer.

Vi Tackar John och Lillie för förtroende att
renovera deras fastighet.

Följande underentreprenörer har medverkat i entreprenaden:
AB Sture Anderssons Rörinstallationer.
Rasmussons Elektriska AB
Rolf Ollsons Målerifirma.