» Hallbyggnad

Nybyggnad kostall:


Provgrävning för att kontrollera grundförhållanden.


Plintgrund monteras.


Stomresning.

Stolar2.jpg (19854 bytes)
Montering av takåsar.

 


Första väggelementet monteras.


Väggelementen är klädda med sjösten och markerad sockel.


Väggelementen på plats.


Kostallet färdigställt.

©NJS Bygg AB, 2003