» Utbyte av Loftgång, AB Ystadbostäder


Den gamla rivs bort etappvis, för tillträda
till lägenheterna.


Nya trappor kommer att tillverkas


Provisoriska trappor anordnas


Den nya loftgången

Loftgång 2007


Klickbar bild