» Renovering


In- och utvändig renovering av ett äldre korsvirkeshus.


Invändig väggbeklädnad som var fuktskadad har här rivits bort.
Väggarna omputsas med kcc-bruk, samt nätarmeras.


Eftersom väggarna skall tilläggs-isoleras väljer vi att regla upp väggarna med stålreglar för att förhindra att organiskt material finns i direkt närhet till ytterväggen.


Det gamla köket var inte mycket att hurra för. Bl.a så var golvet kraftigt rötskadat.


Köket är nu klart. Vi grävde ut det gamla golvmaterialet, och försåg det med ca 200 mm makadam + 100 mm isolering, golvvärme och klinker.


Här kan Ni se det gamla badrummet. Golvet utfördes lika som kök, men utfördes givetvis med fuktspärr på både golv och vägg.


Badrummet efter ombyggnaden.


Vardagsrummet med synliga stolpverk.

©NJS Bygg AB, 2003